نویسنده = عبداله حسن‌زاده قورت تپه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 880-899

شراره شیعتی؛ جلیل خارا؛ عبداله حسن‌زاده قورت تپه