دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 69، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-184 
5. اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

صفحه 41-51

سمیرا نصیرزاده؛ سیف‌اله فلاح؛ شهرام کیانی؛ عبدالرحمن محمدخانی


7. ارزیابی صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه‌های طبیعی ایران

صفحه 63-80

اعظم‌السادات ریاضی؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ حسنعلی نقدی‌بادی؛ محمدرضا نقوی؛ شمسعلی رضازاده


8. اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.)

صفحه 81-91

الهه کارگر حاجی‌آبادی؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ کاظم خاوازی


12. آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 127-137

محرم ولی‌زاده؛ عبدالرضا باقری؛ جعفر ولی‌زاده؛ محمدحسین میرجلیلی؛ نسرین مشتاقی


13. اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 138-149

نجمه رئیسی؛ سید محمدعلی وکیلی؛ جواد سرحدی؛ فرشید ترکی‌نژاد