دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 93، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-170 
5. بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro

صفحه 44-53

دلشاد حسامی؛ فاطمه غفاری فر؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ وحید نصیری؛ عزت الله قاسمی؛ اوغل نیاز جرجانی


11. تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی

صفحه 121-133

محمد صادق دهقانی؛ معصومه نعیمی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حمید جباری