دوره و شماره: دوره 34، شماره 6 - شماره پیاپی 92، بهمن و اسفند 1397، صفحه 871-1047 
6. ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار

صفحه 936-948

رضا آزادبخت؛ محسن جعفریان دهکردی؛ سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی؛ سوده خنامانی فلاحتی پور


9. بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه

صفحه 976-985

حسین مستعان زاده؛ ابراهیم هنرمند؛ صدیقه رییس میرزایی؛ علیرضا مرادزاده؛ مطهر حسین‌ زاده


14. بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss.

صفحه 1035-1047

صبا قاسمی؛ زهره حبیبی؛ فاطمه رضا علیزاده روشن