دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 84، مهر و آبان 1396، صفحه 535-702 
2. ارزیابی اثر زئولیت بر گیاه دارویی صبر‌زرد (Aloe barbadensis Miller.) رشد کرده در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 535-551

سعید حضرتی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ امیر رضا صادقی بختوری


6. مطالعه عملکرد و ترکیب‌های مؤثره گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان

صفحه 588-596

مژگان امیدی؛ کرامت الله سعیدی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ محمدرضا باستان؛ بهناز سعادت‌جو


15. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs)

صفحه 689-702

سیده فائزه تقی زاده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ جواد اصیلی؛ سید حسین نعمتی؛ غلامرضا کریمی