دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 82، خرداد و تیر 1396، صفحه 185-352 
4. بررسی اثر خرفه (Portulaca oleracea L.) در برابر نکروز کبدی القاء شده توسط سولفات مس در موش‌های صحرایی

صفحه 208-218

آسیه امیری؛ فرشته عزتی قادی؛ عبدالله رمضانی قرا؛ سعید رضایی زارچی


7. بهینه‌سازی باززایی و ریشه‌زایی موسیر بومی ایران (Allium stipitatum) در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 244-255

ابوالفضل حاجی حیدر؛ مسعود توحیدفر؛ سید مهدی میری؛ امیررضا زارع کاریزی؛ سمیه قادرمزی؛ خدیجه سمیعی