دوره و شماره: دوره 30، شماره 5 - شماره پیاپی 67، آذر و دی 1393، صفحه 675-842 
5. تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)

صفحه 702-713

لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ داود افیونی؛ سعید دوازده امامی؛ علی‌اکبر شعاعی


7. بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss.

صفحه 724-732

زهره حبیبی؛ رامین قهرمان‌زاده؛ مریم یوسفی


10. بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف

صفحه 756-770

فاطمه عسکری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ مریم تیموری؛ المیرا احسانی


15. اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.)

صفحه 811-820

فریده شکاری؛ علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی‌بادی؛ رضا حاجی‌آقایی


16. اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری

صفحه 821-832

سید مظفر مهدی‌زاده؛ ابوالفضل زارعی؛ هوشنگ لطف‌الهیان؛ فرهاد میرزائی؛ محمدحسین لباسچی؛ محسن حاجی‌محمدی