دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 66، مهر و آبان 1393، صفحه 511-673 
2. بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)

صفحه 511-518

حسین زینلی؛ عباس مصلحی یزددلی؛ لیلی صفایی؛ زهرا جابرالانصار؛ علی آخوندی؛ ذبیح الله اسکندری


8. بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی

صفحه 583-590

سیدعبداله حسینی؛ مهدی گودرزی؛ ابوالفضل زارعی؛ امیر میمندی‌پور؛ ابوالحسن صادقی‌پناه


11. بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران

صفحه 611-620

طیبه مظفری‌دهشیری؛ فاطمه سفیدکن؛ فاطمه عسکری؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی


13. استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد

صفحه 634-649

عباس زارع‌زاده؛ علی میرحسینی؛ مهدی میرزا؛ محمدرضا عربزاده