دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-188 
13. تأثیر نانو کلات آهن بر کمّیت و کیفیت اسانس‌ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.)

صفحه 138-147

معصومه لایق حقیقی؛ معظم حسن‌پور اصیل؛ بهلول عباس‌زاده