نویسنده = آهنکوب‌رو، مائده
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و کمّیت‌سنجی برخی ترکیب‌های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ‌های مرکبات

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 620-633

مائده آهنکوب‌رو؛ جواد فتاحی مقدم؛ رضا فتوحی قزوینی