نویسنده = آقایی نوروزلو، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 985-998

یعقوب آقایی نوروزلو؛ محمدحسین میرجلیلی؛ وحیده ناظری؛ علیرضا مشرفی عراقی