نویسنده = آلیاری، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L.

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 134-140

جلیل زرین‌زاده؛ مهدی میرزا؛ هوشنگ آلیاری