نویسنده = آقایی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی

دوره 23، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 157-165

پرویز اولیاء؛ حوریه صادری؛ حمید آقایی؛ فرید زائری