نویسنده = آسترکی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 109-116

علی سپهوند؛ حسین آسترکی؛ محمدرضا نقوی؛ جهانفر دانشیان؛ علی محمدیان