نویسنده = ابراهیم‌زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 10-17

فاطمه جهانسوز؛ حسن ابراهیم‌زاده؛ علی‌اکبر نجفی؛ محمدرضا نقوی؛ حسین فرزانه