نویسنده = آلیاری، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 1-9

فاطمه حیدری؛ سعید زهتاب سلماسی؛ عزیز جوانشیر؛ هوشنگ آلیاری؛ محمدرضا دادپور