نویسنده = آقایی، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد و تیر 1380، صفحه 103-119

محمدباقر رضایی؛ محمدمهدی برازنده؛ حسین شاکر؛ کیوان آقایی