نویسنده = آقا ولی جماعت، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 19-38

فاطمه سفید کن؛ اعظم آقا ولی جماعت؛ مختار علی نیا رودسری؛ کامکار جایمند