نویسنده = آقایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 471-482

محمد آقایی؛ عباس حسنی؛ حسین ناظمیه؛ بابک عبدالهی مندولکانی