نویسنده = آژیر، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 517-534

بهناز علیجان پور؛ پرویز باباخانلو؛ فرهاد آژیر؛ رضا حبیبی