نویسنده = آقازاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 433-441

عباس صیامی؛ رضا حیدری؛ رسول پاکباز؛ محمد آقازاده