نویسنده = آچاک، محمدیوسف
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 235-247

هاشم کنشلو؛ محمدیوسف آچاک؛ غلامرضا دمی‌زاده


2. بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 425-432

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمود نادری؛ هاشم کنشلو؛ محمدیوسف آچاک؛ مهدی فرحپور؛ شاهرخ کریمی


3. بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس

دوره 26، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 168-184

فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمدیوسف آچاک