نویسنده = ابراهیم‌زاده سروستانی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر تنظیم‌کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 127-134

لیلا ابراهیم‌زاده سروستانی؛ محمدجواد آروین؛ کبری مقصودی