نویسنده = آذرگشب، اذن‌اله
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 2، مرداد و شهریور 1390، صفحه 306-315

زیبا مقدسی؛ مژگان امتیازجو؛ محمد ربانی؛ مرجان امتیازجو؛ فرزانه لبیبی؛ اذن‌اله آذرگشب؛ نریمان مصفا