نویسنده = آقایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 283-291

محمد آقایی؛ عباس حسنی؛ رضا درویش‌زاده