نویسنده = آزاد، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 260-274

پرویز رضوانی‌مقدم؛ سیدمحمد سیدی؛ مسعود آزاد