نویسنده = آزادی، رحمان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 10-18

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ زهرا بهراد؛ مهدی میرزا؛ ولی‌الله مظفریان؛ رحمان آزادی؛ محمود نادری؛ مصطفی گلی‌پور؛ عاطفه بهمن‌زادگان؛ سعیده مشکی‌زاده؛ شاهرخ کریمی