نویسنده = آچاک، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 109-120

هاشم کنشلو؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی‌کرم؛ یوسف آچاک