نویسنده = ابراهیم زاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و پوست شاخه گیاه Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 374-384

سید محمد نبوی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ سید فاضل نبوی