نویسنده = ابراهیمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 492-508

مهدی ابراهیمی؛ غلامرضا زمانی؛ زهره علیزاده