نویسنده = آویزه، رضا
تعداد مقالات: 3
1. اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها

دوره 28، شماره 4، بهمن و اسفند 1391، صفحه 594-603

بهمن مصلی‌نژاد؛ رضا آویزه؛ حسین نجف‌زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی


2. اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 91-100

حسین نجف‌زاده ورزی؛ صالح اسماعیل‌زاده؛ حسن مروتی؛ رضا آویزه؛ معصومه عزتی گیوی


3. مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 363-373

حسن مروتی؛ حسین نجف‌زاده ورزی؛ رضا آویزه؛ نسیم خدیوی کاشانی