نویسنده = آینه بند، امیر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.)

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 512-526

آذر موقتیان؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ امیر سیاهپوش