نویسنده = آرویی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 29، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 568-582

سهیلا شهریاری؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی؛ حسین انصاری


2. مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته

دوره 29، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 387-398

راحله خطیب‌زاده؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی؛ محمد فارسی


3. تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov)

دوره 28، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 411-422

مرتضی علیرضایی نغندر؛ حسین آرویی؛ شمسعلی رضازاده؛ محمود شور؛ رحیم تقی‌زاد فرید