نویسنده = آسمار، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 73-85

تینا دادگر؛ عزت الله قائمی؛ مهدی آسمار؛ معصومه مازندرانی؛ مسعود بازوری