نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 898-914

معصومه موقری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ محسن ساروی؛ مهدی فرح‌پور


2. بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا

دوره 29، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 925-935

آزاده عصارزاده؛ حسین آذرنیوند؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


3. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی

دوره 28، شماره 4، بهمن و اسفند 1391، صفحه 657-668

نغمه پیروزی؛ حسین آذر‌نیوند؛ اصغر کهندل؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


4. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L.

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 487-494

نغمه پیروزی؛ حسین آذر‌نیوند؛ اصغر کهندل؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


5. بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium

دوره 25، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 556-571

حسین آذرنیوند؛ منصوره قوام عربانی؛ فاطمه سفیدکن؛ علی طویلی


6. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 85-91

حسین آذرنیوند؛ مرضیه علی‌خواه اصل؛ حسین ارزانی؛ غلامرضا امین؛ محمد جعفری؛ سیدسعید موسوی