نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 323-330]
 • آبروش، زهرا مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • آیرین، آتوسا بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • آسمار، مهدی بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • آقایی، حمید اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]
 • آلیاری، هوشنگ اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]

ا

 • ابراهیمی، سلیمه اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • ابریشم‌چی، پروانه بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • ابطحی، مرتضی مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 195-203]
 • اجتهادی، حمید بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • احمدی، شهلا بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • اصلانی، ساناز بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • افضلی، سید فخرالدین تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 382-390]
 • اکبرزاده، محمد شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • امامی، احمد بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 484-491]
 • امیدبیگی، رضا اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 307-314]
 • امیری، حمزه مقایسه تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Prangos ferulacea Lindl. در مراحل مختلف رشد [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 121-127]
 • اولیاء، پرویز نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 453-457]
 • اولیاء، پرویز اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]

ب

 • باباخانلو، پرویز شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 544-559]
 • باباخانلو، پرویز شناسایی گیاهان دارویی استان همدان [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 350-374]
 • بیات، منصور ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • بازوری، مسعود بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • باهرنیک، زهرا تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 315-322]
 • باهرنیک، زهرا استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 278-284]
 • باهرنیک، زهرا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • برنا، فاطمه اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 307-314]
 • بلوچ‌نژاد مجرد، توراندخت اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (Apium graveolens L.) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 458-467]

پ

 • پاک‌نژاد، فرزاد بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • پورمند، محمدرضا ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]

ت

 • تقی‌زاده، مسعود رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • تیموری، مریم بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]

ج

 • جایمند، کامکار تأثیر مدت زمان نگهداری کلاله زعفران (Crocus sativus L.) بر میزان ترکیب Crocin [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 262-268]
 • جعفری دینانی، نرگس بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • جلالی‌‌ندوشن، محمدرضا نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 453-457]

چ

 • چلبیان، فیروزه بررسی اثر تیمارهای هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus olgae Regel [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]

ح

 • حاجبی، عبدالحمید اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • حاج‌عباسی، محمدعلی تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 382-390]
 • حجازیان، سیدحسن اثر ضد دردی عصاره الکلی گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 468-476]
 • حجازیان، سیدحسن بررسی گیرنده‌های ضد دردی اوپیوییدی ناشی از اثر عصاره رازک (Humulus lupulus L.)در موش سوری [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 166-173]
 • حیدری ریکان، مهناز گیاهان دارویی دره قاسملوی ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 234-250]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • حسنی، بتول اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 391-404]
 • حسینی، هیام تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ عروسک پشت پرده (L. Physalis alkekengi) بر انقباضهای ایلئوم موش سفید بزرگ [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 340-349]
 • حمیدی، آیدین تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]

خ

 • خمری، عیسی بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شش گونه گیاه دارویی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 331-339]
 • خوش‌زبان، فریبا بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 295-306]

د

 • دادگر، تینا بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • دادمان، بهناز تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 484-491]
 • دستجردی، عبدالمجید اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • دشتی، محمدحسین اثر ضد دردی عصاره الکلی گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 468-476]
 • دهمرده، مهدی بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شش گونه گیاه دارویی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 331-339]
 • دواتی، علی نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 453-457]

ر

 • ربیعی، رضا تغییرات عمقی درصد پوشش و بیومس جلبک آگاروفیت Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson و پراکنش آن در سواحل خلیج فارس [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 23-38]
 • رجبیان، طیبه اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 391-404]
 • رحمانپور، افسون بررسی اثر تیمارهای هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus olgae Regel [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • رسولی، ایرج رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • رسولی، ایرج اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • رضایی، محمدباقر رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • رضایی، محمدباقر بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 432-442]
 • رضایی، محمدباقر تأثیر مدت زمان نگهداری کلاله زعفران (Crocus sativus L.) بر میزان ترکیب Crocin [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 262-268]
 • رمضانی، مرجان اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (Apium graveolens L.) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 458-467]
 • روغنی، مهرداد اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (Apium graveolens L.) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 458-467]

ز

 • زارع‌زاده، عباس بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 432-442]
 • زارع‌زاده، عباس بررسی فنولوژی و سازگاری گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون استان یزد [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 204-217]
 • زائری، فرید اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]
 • زرین‌زاده، جلیل اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]
 • زینلی، حسین مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 195-203]

س

 • سیادت، سیدعطاءا... تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • سیادت، سید عطاء ا... تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • سارانی، شیراحمد بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شش گونه گیاه دارویی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 331-339]
 • سیدنژاد، سیدمنصور تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • سیدنژاد، سید منصور تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 484-491]
 • سفیدکن، فاطمه اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 307-314]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 323-330]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • سلامی، اشرف‌السادات اثر ضد دردی عصاره الکلی گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 468-476]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با پراکنش و فراوانی گونه دارویی Rech. & Esfand. Salvia mirzayanii در استان هرمزگان [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 218-225]
 • سلطانی‌پور، محمدامین اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • سهرابی‌پور، جلوه تغییرات عمقی درصد پوشش و بیومس جلبک آگاروفیت Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson و پراکنش آن در سواحل خلیج فارس [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 23-38]

ش

 • شاهین جعفری، آریو ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • شیرانی‌راد، امیرحسین تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]
 • شیرانی‌راد، امیرحسین تأثیر مقادیر و روشهای مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 416-431]
 • شریعتمداری، حسین تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 382-390]
 • شرفی، مهدی بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 295-306]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر مقادیر و روشهای مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 416-431]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • شکرچیان، ارسلان شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • شمس اردکانی، محمد رضا بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • شمس‌زاده، مهدی بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 432-442]

ص

 • صابرآملی، سیروس شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • صادری، حوریه اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]
 • صادق‌زاده، لیلا بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • صادقی منصورخانی، حسین بررسی اثرات منتخبی از فرمولاسیونهای گیاهی موجود در بازار دارویی ایران بر عملکرد کبدی در رت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 226-233]
 • صالحه شوشتری، محمد حسن مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • صبورا، عذرا اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 391-404]
 • صحاف، بی‌بی زهرا بررسی مقایسه‌ای اثر اسانس دو گیاه Carum copticum C. B. Clarke و Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt. بر بازدارندگی تخم‌گذاری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 523-531]
 • صفی‌خانی، فضل‌اله تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • صفی‌خانی، فضل‌اله تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • صفی‌خانی، کیوان شناسایی گیاهان دارویی استان همدان [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 350-374]

ط

 • طالبی کویخی، اسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای باریجه (Ferula gummosa Boiss.) ایران، با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 514-522]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 195-203]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان کرمان [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 100-110]

ع

 • عباس‌زاده، بهلول اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 315-322]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر مقادیر و روشهای مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 416-431]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • عباس‌زاده، بهلول بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • عرب‌زاده، محمدرضا بررسی فنولوژی و سازگاری گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون استان یزد [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 204-217]
 • عسکری، فاطمه بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • عسگری، صدیقه بررسی اثرات منتخبی از فرمولاسیونهای گیاهی موجود در بازار دارویی ایران بر عملکرد کبدی در رت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 226-233]
 • عسگری، صدیقه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • عسگری، صدیقه بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • عسگرزاده، مسعود مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 195-203]
 • عصاره، محمدحسن استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 323-330]
 • عصاره، محمد حسن مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • علی‌آبادی فراهانی، حسین تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]
 • علامه، عبدالامیر رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • علامه، عبدالامیر اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • علیزاده سهزابی، علی تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]
 • علیزاده سهزابی، علی تأثیر مقادیر و روشهای مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 416-431]

غ

 • غریب ناصری، محمدکاظم تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ عروسک پشت پرده (L. Physalis alkekengi) بر انقباضهای ایلئوم موش سفید بزرگ [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 340-349]
 • غضنفری، طوبی بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 295-306]
 • غفاری، محمود بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • غفاری‌فر، فاطمه بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 295-306]

ف

 • فرهوش، رضا بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • فکور، محمدهادی رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • فکور، محمدهادی اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • فلاح، نادر نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 453-457]
 • فلاح حسینی، حسن اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 391-404]

ق

 • قاسمی‌نیکو، سکینه بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 295-306]
 • قائمی، عزت الله بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]

ک

 • کیانی‌پور، عباس مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 195-203]
 • کدوری، محمدرضا شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • کدوری، محمدرضا ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان کرمان [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 100-110]
 • کشر، تقی بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • کلوندی، رمضان شناسایی گیاهان دارویی استان همدان [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 350-374]

گ

 • گچکار، لطیف رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]

ل

 • لباسچی، محمدحسین اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • لباسچی، محمدحسین تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]
 • لباسچی، محمدحسین بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]

م

 • مازندرانی، معصومه بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • مجد، احمد بررسی اثر تیمارهای هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus olgae Regel [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • محرمی‌پور، سعید اثرات دورکنندگی عصاره‎های گیاهان خرزهره (Nerium oleander L.) اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) و آنغوزه (Ferula assafoetida L.) روی شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 443-452]
 • محرمی‌پور، سعید بررسی مقایسه‌ای اثر اسانس دو گیاه Carum copticum C. B. Clarke و Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt. بر بازدارندگی تخم‌گذاری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 523-531]
 • محرمی‌پور، سعید کارآیی اسانس گیاهانArtemisia sieberi Besser و Artemisia scoparia Waldst et Kit روی فعالیت زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col: Bruchidae) Callosobruchus maculatus F. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 146-156]
 • محرمی‌پور، سعید کارآیی اسانس دو گونه درمنه (Besser Artemisia sieberi و Waldst. & Kit Artemisia scoparia) بر شاخص‌های تغذیه شپشه آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 13-22]
 • محزونی، پروین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • محمدعلیها، مسعود بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای باریجه (Ferula gummosa Boiss.) ایران، با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 514-522]
 • محمود نادری‌حاجی‌باقرکندی، محمود تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 315-322]
 • مدرس، معصومه بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • مدنی، حسین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • میرحسینی، علی بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 432-442]
 • میرداودی، حمیدرضا شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 544-559]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه دارویی Leonurus cardiaca L. [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 560-566]
 • میرزا، مهدی تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 315-322]
 • میرزا، مهدی بررسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیبهای مهم موجود در گلاب [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 375-381]
 • میرزا، مهدی استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 278-284]
 • میرزا، مهدی مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • میرزا، مهدی بررسی مقایسه‌ای ترکیبهای شیمیایی اسانس نمونه زراعی و رویشگاهی گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 128-133]
 • میرزا، مهدی اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • میروکیلی، سیدمحمد بررسی فنولوژی و سازگاری گیاهان دارویی کشت شده در کلکسیون استان یزد [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 204-217]
 • مظاهری، منصوره اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • معطر، فریبرز تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 382-390]
 • مقدمی، فوزیه اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • ملک محمدی، لاله گیاهان دارویی دره قاسملوی ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 234-250]
 • موحدیان، احمد بررسی اثرات منتخبی از فرمولاسیونهای گیاهی موجود در بازار دارویی ایران بر عملکرد کبدی در رت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 226-233]

ن

 • نادری، غلامعلی بررسی اثرات منتخبی از فرمولاسیونهای گیاهی موجود در بازار دارویی ایران بر عملکرد کبدی در رت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 226-233]
 • نادری، غلامعلی بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • نادری، غلامعلی بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • نادری حاجی‌باقر کندی، محمود اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • ناظمی رفیع، جواد اثرات دورکنندگی عصاره‎های گیاهان خرزهره (Nerium oleander L.) اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) و آنغوزه (Ferula assafoetida L.) روی شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 443-452]
 • نجفی، قاسم شناسایی گیاهان دارویی استان همدان [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 350-374]
 • نجفی آشتیانی، اکبر تأثیر مدت زمان نگهداری کلاله زعفران (Crocus sativus L.) بر میزان ترکیب Crocin [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 262-268]
 • نجف‌پورنوایی، مهردخت بررسی مقایسه‌ای ترکیبهای شیمیایی اسانس نمونه زراعی و رویشگاهی گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 128-133]
 • نجف‌پور نوایی، مهردخت بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه دارویی Leonurus cardiaca L. [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 560-566]
 • نجف‌پور نوایی، مهردخت بررسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیبهای مهم موجود در گلاب [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 375-381]
 • نقوی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای باریجه (Ferula gummosa Boiss.) ایران، با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 514-522]
 • نگهبان، مریم کارآیی اسانس گیاهانArtemisia sieberi Besser و Artemisia scoparia Waldst et Kit روی فعالیت زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col: Bruchidae) Callosobruchus maculatus F. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 146-156]
 • نگهبان، مریم کارآیی اسانس دو گونه درمنه (Besser Artemisia sieberi و Waldst. & Kit Artemisia scoparia) بر شاخص‌های تغذیه شپشه آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 13-22]
 • نوروزی، شعبانعلی شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]

و

 • ولدآبادی، سیدعلیرضا تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]

ه

 • هندالی، سمیه تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ عروسک پشت پرده (L. Physalis alkekengi) بر انقباضهای ایلئوم موش سفید بزرگ [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 340-349]

ی

 • یادگاری‌نیا، داود رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • یزدی، محمدحسین ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]