نمایه نویسندگان

ا

 • اسدیان، قاسم بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]

ب

 • باباخانلو، پرویز جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 73-135]
 • باغستانی، ناصر جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 73-135]
 • باهرنیک، زهرا شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره گیاه نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 25-37]

ج

 • جایمند، کامکار اندازه‌گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • جایمند، کامکار بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]

د

ر

 • رضایی، محمدباقر اندازه‌گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • رضایی، محمدباقر بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]

ز

 • زارع زاده، عباس جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 73-135]
 • زندی، پرویز بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]

ش

 • شمس زاده، مهدی جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 73-135]

ص

 • صالحی، حسین گیاهان دارویی خوزستان [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 55-72]

ع

 • عباسی، مسعود معرفی منابع و عوامل تولیدکننده و سازوکار تولید شکر تیغال در خراسان [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 39-54]

ک

 • کاشکی، محمدتقی معرفی منابع و عوامل تولیدکننده و سازوکار تولید شکر تیغال در خراسان [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 39-54]
 • کریمی ستوده، محبوبه بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]
 • کلانتری، علی اصغر معرفی منابع و عوامل تولیدکننده و سازوکار تولید شکر تیغال در خراسان [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 39-54]

م

 • میرزا، مهدی شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره گیاه نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 25-37]
 • معلمی، محمود بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]

ه

 • هویزه، حمید گیاهان دارویی خوزستان [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 55-72]