کلیدواژه‌ها = اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر فسفر و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در شهرستان بم

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 891-902

سید محمدعلی وکیلی شهر بابکی؛ ناصر نصر


3. ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 414-424

مجید پوریوسف؛ داریوش مظاهری؛ علیرضا یوسفی؛ اصغر رحیمی؛ افشین توکلی