نویسنده = محمد علی درّی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 117-125

محمد‌علی درّی؛ سیدعلی حسینی (حبیب)؛ محمد‌حسین لباسچی