نویسنده = عذرا عطائی عظیمی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه اثر ضدمیتوزی ترکیب‌های آلکالوئیدی گونه بومی نواری علفی (Vinca herbaceae L.) در مقایسه با آلکالوئیدهای گونه وارداتی نواری گلی (Catharanthus roseus L.)

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 196-207

بابک دلنواز هاشملویان؛ عذرا عطائی عظیمی؛ مهدی سلیمی؛ علیرضا عمان؛ ابوالفضل ناظمی؛ انوش اقدامی


3. مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1073-1087

عذرا عطائی عظیمی؛ بابک دلنواز هاشملویان؛ مهدی سلیمی؛ علیرضا عمان؛ ابوالفضل ناظمی؛ انوش اقدامی